10.04.2017

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe w Kielcach

W dniach 7-8 kwietnia 2017 uczestniczyłam w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Programowanie z eTwinning" w nieco deszczowych, ale pięknych Kielcach.

Poprowadziłam tam warsztaty „Narzędzia TIK w eTwinningu” oraz zaprezentowłam przykłady dobrych praktyk podczas wykładu, pokazującego programowanie w projektach eTwinning.

Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu i wiele ciepłych słów. Życzę wszystkim powodzenia i sukcesów w eTwinningu.

Strona konferencji: http://konferencje.frse.org.pl/kielce2017/index/lang:pl