02.04.2015

Odznaki Jakości i konkursy

Odznaka jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za nieprzeciętne projekty eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest na bieżąco, przez cały rok, uprawnia do wzięcia udziału w krajowych konkursach eTwinning. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na Pulpicie eTwinning (Desktop), w zakładce "Projekty". Przy każdym projekcie znajduje się opcja "Ubiegaj się o odznakę jakości", która otwiera formularz rejestracyjny dla danego projektu aktywny przez 30 min.

Projekt oceniany jest według następujących kryteriów:
 • innowacja pedagogiczna
 • integracja z programem nauczania
 • komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
 • współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
 • wykorzystanie TIK, rezultaty, wpływ i dokumentacja
Europejska Odznaka Jakości – przyznawana w październiku, jeśli co najmniej dwóch partnerów projektu otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. EOJ uprawnia do wzięcia udziału w europejskim konkursie eTwinning.

Źródło i więcej informacji:
http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci

Krótki poradnik


Konkursy krajowe

Ogólnopolskie konkursy eTwinning organizowane są w celu wyróżnienia najlepszych projektów realizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Od 2015/2016 roku projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane według dwóch głównych kryteriów:
 • wieku uczniów uczestniczących w projekcie:
  - przedszkola i edukacja wczesnoszkolna (3-10 lat)
  - klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazja (11-15 lat)
  - szkoły ponadgimnazjalne (16-19 lat)
 • tematyki projektu (każdego roku we wrześniu ogłoszone tematyki mogą być inne np. w 2015 było to: „Świadomy użytkownik Internetu”, konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i  „Przedsiębiorczość z eTwinningiem”).
Dodatkowo na stałe wprowadzono do konkursu kategorie: dla nauczycieli realizujących projekt podczas pełnienia funkcji ambasadora i debiut nauczyciela i szkoły w eTwinning.

Stały regulamin konkursu

Źródło i więcej informacji:
http://etwinning.pl/konkursy-polskie


Konkurs europejski

Konkursy europejskie wyłaniają najlepsze projekty realizowane w ostatnim roku szkolnym. Nagrody są wręczane w kategoriach wiekowych 4-11 lat, 12-15 lat i 16-19 lat, a także w konkursach tematycznych, np. nauki ścisłe, język francuski czy język hiszpański.

Wśród projektów nagrodzonych w Konkursie Europejskim 2015 znalazły się projekty realizowane przez polskich nauczycieli:
Źródło i więcej informacji:
http://www.etwinning.pl/konkursy-europejskie