19.08.2010

e-Gazetka Szkolna

Tworzymy czasopismo internetowe – e-Gazetkę Szkolną – stronę internetową, na której zamieszczamy artykuły, zdjęcia, fotoreportaże, wywiady i prezentacje multimedialne. W przyszłym roku szkolnym dołączymy także nagrania szkolnych serwisów informacyjnych.

Szkoły partnerskie: St Andrews Akademii w Paisley – Wielkiej Brytanii,
Základní škola s PJV w Havířov - Bludovice - Republika Czeska,
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej i Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu.
Opis projektu
Celem naszego projektu jest stworzenie czasopisma internetowego, poszukiwanie i wymiana informacji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez szerokie wykorzystanie technologii informacyjnej. Projekt zakłada uaktywnienie i zainspirowanie dzieci do odkrywania swoich talentów, interesujących tematów i ludzi w swoim środowisku, stworzenie tradycyjnego i elektronicznego wydania gazetki szkolnej, dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły oraz dzielenie się informacjami z partnerami.


Na bieżąco prezentujemy swoje szkoły i życie codzienne po lekcjach, swoje środowisko, swoją miejscowość. Uczniowie opowiadają o swoich zainteresowaniach, dyskutują o problemach nurtujących młodych ludzi. Dzielimy się pomysłami, spostrzeżeniami, doświadczeniami, organizujemy konkursy.Odbyły się już dwa konkursy:
- na logo projektu (zwyciężył w nim uczeń naszej szkoły),
- na najciekawszą prezentację multimedialną „Moje miasto – miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży”. Zastanawialiśmy się, czy nasze miasto jest przyjazne dzieciom i młodzieży? Co oferuje młodym ludziom na co dzień i od święta?
Powstały bardzo ciekawe prezentacje multimedialne, w których uczestnicy zawarli swoje spostrzeżenia i przemyślenia.
Nasze szkolne gazetki wzbogacamy materiałami powstałymi w ramach współpracy i zamieszczamy je na stronie internetowej oraz wymieniamy się nimi tradycyjną pocztą.


Podczas realizacji projektu, uczniowie rozwijają i utrwalają swoje zainteresowania, poznają życie swoich rówieśników w krajach partnerskich. Promują swoją miejscowość, prezentując jej atrakcje. Poznają swoje miasto, region i kraje partnerów, porównują tradycje i zwyczaje. Podczas zajęć zespołu redakcyjnego poznają tajniki tworzenia szkolnego pisemka, doskonalą umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi: reportaż, notatka prasowa, wywiad, recenzja, felieton. Organizują i biorą udział w cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi, przeprowadzają wywiady, poznają rodzaje mediów oraz zagrożenia, jakie ze sobą niosą.Doskonalą swoje umiejętności posługiwania się technologią informacyjną: obsługa edytorów tekstu, skanera, aparatu cyfrowego, kamery, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Wykorzystują Internet jako jedno ze źródeł informacji – uczą się wyszukiwania, selekcji i opracowania zebranych materiałów.

Uczniowie przygotowują teksty, fotoreportaże, prezentacje multimedialne, uczą się komunikować za pomocą Internetu, piszą e-maile, fotografują i nagrywają filmy. Prowadzimy wspólną stronę internetową – elektroniczne wydanie międzynarodowej gazetki szkolnej. Wymienimy się informacjami na temat życia naszych szkół i miejscowości. Stworzyliśmy tradycyjne i elektroniczne wydanie gazetki szkolnej, dokumentującej najważniejsze wydarzenia z życia szkół oraz poruszającej problemy nurtujące młodzież w naszych placówkach.

Przystępując do projektu, uczniowie ukończyli kursy e-learningowe, przygotowujące ich do bezpiecznego korzystania z Internetu. Opracowane materiały systematycznie są umieszczane na stronie projektu, w e-gazetce i tradycyjnych wydaniach czasopism. Uczniowie biorą udział w konkursach, współtworzą stronę internetową, wykonają elektroniczne widokówki, fotoreportaże.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej, poznają programy: Publischer, PowerPoint, Word, iSpring Free, IrfanView, Picassa, Issuu, SlideShare, Collage.

Praca nad wspólnym e-czasopismem: wpływa na integrację grupy, przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu szkoły, minimalizuje przejawy negatywnych zachowań i postaw, rozwija umiejętność współpracy w grupie, skutecznej i kulturalnej komunikacji, wdraża do dbałości o piękno języka ojczystego – mówionego i pisanego, doskonali umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Rezultaty:

- Czasopismo internetowe, redagowane przez wszystkich partnerów: http://www.egazetkaszkolna.unl.pl
- Strona TwinSpace: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=35935
- Blog tworzony przez uczniów, prezentujący recenzje książek polecanych przez uczniów: http://galeriasp1.blogspot.com
- Wydanie specjalne gazetki „Nowinki Jedynki”: http://issuu.com/nowinki-jedynki/docs/4-2009-10
- Artykuły, poruszające aktualne problemy szkolne: http://www.egazetkaszkolna.unl.pl/?articles,14#
- Fotogalerie: http://www.egazetkaszkolna.unl.pl/?photos,15#
- Prezentacje multimedialne: http://www.egazetkaszkolna.unl.pl/?presentations,16
- Informacje w gazetce szkolnej „Nowinki Jedynki”:
Konkurs „Moje miasto”: http://issuu.com/nowinki-jedynki/docs/1-2009-10
Wyniki konkursu”: http://issuu.com/nowinki-jedynki/docs/2-2009-10
Informacja o projekcie: http://issuu.com/nowinki-jedynki/docs/6-2008-2009
- Sondaże – porównanie wyników sondażu na temat ulubionych książek.
- Collage, prezentujące uczestników projektu.
- Pokazy slajdów: http://narzedziaetwinning.blogspot.com/2010/01/slideroll.html

Uczniowie pogłębili swoją wiedzę o własnej ojczyźnie i o krajach partnerskich, poznali problemy nurtujące młodzież w naszych placówkach.
Dokumentują najważniejsze wydarzenia z życia szkoły oraz dzielą się informacjami z partnerami.
Udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej, poznali programy i narzędzia umożliwiające twórcze wykorzystanie TI i skuteczną współpracę ponad granicami.