19.08.2010

The traditions and celebrations of my school


Istotą tego projektu jest pokazanie tradycji i obyczajów szkolnych, narodowych i regionalnych, pielęgnowanych przez szkoły, zaprezentowanych za pośrednictwem nowoczesnych metod komunikacji.


Nasz blog: http://thetraditionsofmyschool.blogspot.com/
TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p27077

Cele:
• Prezentacja ciekawych tradycji, obyczajów, uroczystości szkolnych,
• Pokazanie ciekawych postaci i organizacji, będących patronami szkół,
• Doskonalenie umiejętności atrakcyjnego zaprezentowania swojej szkoły za pośrednictwem mediów elektronicznych.
• Wykorzystanie komputera jako uniwersalnego środka porozumienia, nawiązanie współpracy z młodzieżą i nauczycielami krajów europejskich.
• Założenie i wspólne prowadzenie bloga.Każda szkoła, biorąca udział w projekcie otrzymała swoje miejsce na wspólnej stronie internetowej i w dowolny sposób, wykorzystując różne narzędzia technologii informacyjnej, zaprezentowała swoje tradycje – ciekawe, wyróżniające szkołę, pielęgnowane przez pokolenia lub wprowadzone niedawno. Pokazaliśmy tradycje związane z patronem, hymnem szkoły, strojem, obyczajami, publikacjami, cyklicznymi imprezami itp.
Zorganizowaliśmy głosowanie na najciekawszą inicjatywę. Ocenialiśmy przede wszystkim sposób zaprezentowania tradycji: pomysłowość, wykorzystanie TI, innowacyjność, zaangażowanie uczniów. Doszliśmy jednak do wniosku, że wszystkie tradycje i sposoby ich prezentowania są piękne, świadczą o przywiązaniu uczniów do swojej szkoły i zasługują na wyróżnienie. Postanowiliśmy nie wyłaniać zwycięzcy. Na takie miano zasłużyli wszyscy.

Podczas realizacji projektu uczniowie zaprezentowali kolegom z innych krajów swoją szkołę i miasto, rozwinęli uzdolnienia artystyczne i umiejętności informatyczne. Poszerzyli swoją wiedzę na temat szkół i krajów europejskich, poznali ich kulturę, obyczaje i tradycje. Udoskonalili znajomość języka angielskiego. Promowali swoją szkołę i miejscowość, prezentując ich atrakcje. Poznali życie szkoły na co dzień i od święta krajów partnerskich, porównali tradycje i zwyczaje.

Opracowaliśmy prezentacje multimedialne, pokazy slajdów, filmy, uczyliśmy się komunikować za pomocą Internetu, pisaliśmy bloga. Uczniowie udoskonalili umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji pozyskanych z Internetu i innych źródeł. Kształcili swoje umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej: komputer, skaner, aparat cyfrowy, kamera. Poznali programy i narzędzia internetowe do tworzenia filmów, pokazów slajdów, rysowania i edycji grafiki, udostępniania prezentacji i dokumentów online: PowerPoint, Word, Paint, FrontPage, IrfanView, Picassa, GoogleMap, Slide, RockYou, YouTube, PhotoSnack, Sketchfu, SlideShare, SlideBoom, Issuu, Scribd. Przystępując do projektu, uczniowie ukończyli kursy e-learningowe, przygotowujące ich do bezpiecznego korzystania z Internetu. Opracowane materiały systematycznie były umieszczane na stronie projektu i wirtualnej galerii.

Mamy piękne i różnorodne tradycje. Wszystkie są bardzo ciekawe, wyróżniają nasze szkoły i świadczą o wysokim poziomie placówek. We wszystkich szkołach dzieje się mnóstwo wspaniałych wydarzeń. Pokazaliśmy swoje szkoły z najlepszej strony. Udowodniliśmy, że dzieci chętnie w nich przebywają i doskonale się w nich czują. Może niektórzy z nas podpatrzą niektóre imprezy i zorganizują coś podobnego u siebie. Mnie, np. bardzo podobał się sposób dekorowania szkoły w Bojnicach i piękne tradycje regionalne w Sewilli. Bardzo chciałabym je wykorzystać w mojej szkole. Może to się uda.
Projekt zawiera informacje opracowane przez uczniów w wersji angielskiej, jest więc jednym z ważniejszych elementów promocji szkoły.

Wyniki:
1. Nawiązanie współpracy z 11 szkołami w 8 krajach.
2. Prezentacje tradycji, zwyczajów i uroczystości szkolnych.
3. Poprawa zrozumienia i tolerancji dla innych narodów w Europie.
4. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę zarówno o własnej ojczyźnie, jak i o krajach partnerskich, poznali zwyczaje i tradycje krajów partnerskich.
5. Wspólny blog: http://thetraditionsofmyschool.blogspot.com/
6. TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p27077
7. Uczniowie udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej, poznali programy i narzędzia internetowe do tworzenia filmów, pokazów slajdów, rysowania i edycji grafiki, udostępniania prezentacji i dokumentów online.
8. Wspólna interpretacja tradycji i uroczystości szkolnych.