24.08.2010

Odznaka za partnerstwo

Odznaka za partnerstwo - certyfikat nadawany wszystkim partnerstwom zaakceptowanym przez Narodowe Biura Akcji eTwinning, który umożliwia rozpoczęcie działań w ramach eTwinningu.