02.09.2014

KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE

​Na poziomie europejskim
 • warsztaty doskonalenia zawodowego
 • seminaria kontaktowe
 • warsztaty internetowe 
 • grupy dyskusyjne
Na poziomie krajowym
 • konferencje tematyczne
 • warsztaty i szkolenia regionalne 
 • e-czwartki, e-piątki, e-wtorki, a także e-ferie
 • kursy internetowe
Kursy internetowe
 • Kursy internetowe (10 tygodni, dwie edycje w roku)
 • Jak uczestniczyć w programie eTwinning? – poziom podstawowy
 • Jak zrealizować dobry projekt eTwinning? – poziom zaawansowany
Kursy internetowe tygodniowe (jedna edycja na miesiąc) np.:
 • tydzień z Glogsterem
 • tydzień z WordPress
 • tydzień z Audacity
 • tydzień z mapą mentalną
 • tydzień z książeczką elektroniczną
 • tydzień z Prezi
 • tydzień z Web 2.0