19.08.2010

Spring in the eyes of children


 Skończyła się długa i ciężka zima. Do okien puka długo oczekiwana wiosna. Dzieci postrzegają wiosnę jak bajkę, jak kwiat, jasne niebo lub ptaki. Niektóre rysują, inne fotografują, tworzą kwiaty z papieru lub innych materiałów. Każde dziecko pokazuje swoją radość z nadejścia wiosny.


Strona internetowa projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p25536/home

W projekcie bierze udział 25 europejskich szkół z 9 krajów. Wszyscy partnerzy zaprezentują wiosnę oczami dzieci. Pokażemy, jak nasze szkoły przyjmują wiosenny wystrój, uczniów, tworzących wiosenne dekoracje różnorodnymi technikami plastycznymi oraz wykonane przez nich prace: kartki, stroiki, kwiaty i inne wiosenne elementy. Wszystkie prace umieścimy na platformie TwinSpace. Dzieci zeskanują lub sfotografują swoje prace, a następnie utworzymy z nich prezentacje, pokazy slajdów, filmy, galerie fotografii. Poszczególne kraje pokażą swoje zwyczaje powitania wiosny oraz tradycje wielkanocne. Pokazujemy swoje szkoły i miasta. Uczniowie poznają obyczaje i tradycje innych narodów, wymieniają się pomysłami, doskonalą znajomość języka angielskiego oraz umiejętności informatyczne. Kolorowe, wiosenne wystawy zaprezentowane na stronie projektu świadczą o pomysłowości, kreatywności i olbrzymiej radości z nadejścia wiosny.

Podczas realizacji projektu, uczniowie rozwijają i utrwalają swoje umiejętności, zainteresowania i talenty artystyczne. Poznają różne kraje Europy oraz ich tradycje i obyczaje. Doskonalą znajomość języka angielskiego. Promują swoją szkołę i miejscowość. Prowadzone są warsztaty plastyczne oraz zajęcia, przybliżające wybrane państwa i ich zwyczaje. Technologia informacyjna wykorzystywana jest na każdym etapie realizacji projektu.

Collaboration between partner schools. (max. 150 words) Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.
Wszystkie działania w projekcie są wspólnie planowane, nauczyciele kontaktują się systematycznie. Wymieniamy się informacjami poprzez e-maile i forum. Uczniowie na bieżąco zapoznają się z pracami uczniów z innych krajów, próbują wykorzystywać niektóre pomysły, prezentują własne.

Uczniowie opracowują prezentacje multimedialne, fotoreportaże, fotogalerie, uczą się komunikować za pomocą Internetu. Usprawniają umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji pozyskanych z Internetu i innych źródeł.
Doskonalą swoje umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej: komputer, skaner, aparat cyfrowy.
Poznali programy: PowerPoint, Paint, Word, FrontPage, IrfanView, Picassa, Slide, RockYou, YouTube, Sketchfu, SlideShare, SlideBoom.

Podobny projekt można przeprowadzić w każdej szkole, mogą w nim brać udział niewielkie grupy zainteresowanych uczniów lub cała szkoła. Efektem może być wspólna strona internetowa, blog lub wiki. Kontynuujemy współpracę z niektórymi partnerami i wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Wyniki:
1. Strona internetowa projektu.
2. Poprawa zrozumienia i tolerancji dla innych narodów w Europie.
2. Twórcze przedstawienie przez dzieci swojej wizji wiosny.
3. Wymiana pomysłów między uczestnikami projektu.
4. Prezentacje multimedialne.
5. Albumy fotograficzne, pokazy slajdów, fotoreportaże, fotogalerie.