24.08.2010

eTwinning w bibliotece

 eTwinning - europejska współpraca szkół z wykorzystaniem mediów elektronicznych – cieszy się w naszej szkole dużą popularnością. 
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. 
 Program eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki, pomaga poznać kulturę innych krajów europejskich i lepiej rozumieć kulturę ojczystą, ale także przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez stosowanie sieci Internet jako głównego środka komunikacji.
 Uczniowie chętnie uczestniczą w projektach i zajęciach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne.
 Koordynatorem akcji eTwinning w naszej placówce jest nauczyciel bibliotekarz, a miejscem, w którym spotykają się i pracują uczestnicy projektów jest biblioteka - Szkolne Centrum Informacyjne
 Zrealizowaliśmy już 12 projektów, współpracujemy z wieloma szkołami w Europie. Uczniowie chętnie i z olbrzymim zaangażowaniem przystępują do pracy, proponują kolejne tematy i działania.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie "eTwinning w bibliotece szkolnej". Tematyka naszych przedsięwzięć jest bardzo różna. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zajrzyjcie do biblioteki.
 Zachęcamy wszystkich do udziału w programie eTwinning poprzez zarejestrowanie się na portalu http://www.etwinning.net, który udostępnia narzędzia do znalezienia partnera – szkołę z innego kraju europejskiego i rozpoczęcie realizacji projektu.