06.06.2014

Dlaczego projekt eTwinning?


Projekty eTwinning są elastyczne
 • Dowolny czas trwania projektu, np: tygodniowy, miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, wieloletni. 
 • Nauczyciel sam decyduje o wyborze partnera lub partnerów i terminie rozpoczęcia projektu. 
 • Partnerzy wspólnie ustalają tematykę i działania w projekcie, mając na uwadze: zapisy podstawy programowej zainteresowania uczniów i nauczycieli, treści międzyprzedmiotowe
Jakie są korzyści z udziału w eTwinningu?

Każdy uczestnik projektu
 • zwiększenie umiejętności TIK, 
 • zwiększenie kompetencji językowych 
Uczniowie
 • motywacja do nauki, 
 • zaangażowanie i entuzjazm, 
 • praca zespołowa, 
 • praca metodą projektu, 
 • poznanie innych kultur 
Nauczyciele
 • wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych, 
 • rozwój zawodowy i awans zawodowy, 
 • wzbogacenie metod pracy, wzrost statusu nauczyciela. 
Szkoła
 • współpraca europejska, 
 • większa oferta zajęć, 
 • lepiej wykwalifikowana kadra, 
 • promocja. 
Źródło: http://www.etwinning.pl/