31.08.2015

Jestem ambasadorem

Ponownie zostałam ambasadorem programu eTwinning w województwie dolnośląskim.

Ambasadorzy to powołani przez Narodowe Biuro Kontaktowe nauczyciele, którzy dzielą się swom doświadczeniem i pasją do eTwinningu, zachęcają do udziału i promują program, prezentują przykłady dobrej praktyki, pomagają innym nauczycielom i wspierają ich w realizacji zadań projektowych.

Jako Ambasador Programu eTwinning prowadzę szkolenia i warsztaty komputerowe dla nauczycieli województwa dolnośląskiego pt. Dołącz do eTwinningu.

Program szkolenia obejmuje:
 • Część wykładową:
  - prezentacja programu eTwinning (cele, założenia i możliwości programu oraz formy doskonalenia nauczycieli),
  - przykłady dobrych praktyk (najciekawsze projekty eTwinning dobrane do grupy odbiorców). 
 • Część warsztatową:
  - rejestracja uczestników szkolenia na portalu eTwinning, ćwiczenia uczestników na pulpicie nauczyciela (Desktop): poznanie sekcji i elementów pulpitu, edycja profilu, metody poszukiwania partnerów, rejestracja projektu;
  - zapoznanie z sekcjami i elementami przestrzeni TwinSpace, wykorzystanie platformy do współpracy i realizacji działań projektowych;
  inne narzędzia przydatne w realizacji projektów eTwinning - zapoznanie z wybranymi aplikacjami.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały promocyjne programu eTwinning oraz certyfikaty ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Zapraszam nauczycieli zainteresowanych atrakcyjną międzynarodową współpracą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do kontaktu. Chętnie pomogę, doradzę i udzielę wsparcia wszystkim zainteresowanym eTwinningiem.

Mój adres: bibliotekabol@wp.pl
Moje strony internetowe:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.05.2014
Ambasador programu eTwinning 

Miło mi poinformować, że w okresie od maja 2014 do czerwca 2015 będę pełniła funkcję ambasadora programu eTwinning w województwie dolnośląskim.


Kim są i czym się zajmują ambasadorzy eTwinning? 

Narodowe Biuro Kontaktowe programu eTwinning powołało sieć regionalnych przedstawicieli: koordynatorów, promotorów i ambasadorów.

Regionalni koordynatorzy to pracownicy Kuratoriów Oświaty, a promotorzy zajmują się szkoleniem nauczycieli w ośrodkach metodycznych.

Ambasadorzy to nauczyciele z dużym doświadczeniem w realizacji projektów eTwinning, którzy organizują i prowadzą w swoim regionie szkolenia na temat programu eTwinning, prezentują  przykłady dobrej praktyki, pomagają innym nauczycielom i wspierają ich w realizacji zadań projektowych.