15.08.2010

WebQuesty

WebQuest, czyli metoda projektu w oparciu o Internet, jest nowym narzędziem edukacyjnym, które uczy nie tylko ukierunkowanego poszukiwania informacji, ale również ich przetwarzania, pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w zespole.


Metoda WebQuest sprzyja zatem realizacji zadań edukacji czytelniczej i medialnej - wykorzystuje bogactwo wirtualnej przestrzeni, kształci sprawność przetwarzania i oceny informacji, ułatwia tworzenie zestawień ze zgromadzonych źródeł, doskonali umiejętność prezentacji i krytycznego spojrzenia, świadomość sposobu powstawania informacji i ich funkcji.

Przykładowe WebQuesty z naszych projektów.