18.08.2010

Z baśnią w plecaku


Uczniowie poznają europejskich baśnie i kraje ich pochodzenia. Podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych dzieci słuchają, oglądają i czytają wybrane baśnie, biorą udział w konkursach, wykonują prace plastyczne i prezentacje multimedialne. Opracowania są prezentowane na wystawach, w e-albumach, blogach, stronie internetowej, które są rezultatami projektu. Realizując założenia projektu, uczniowie poznają kraje partnerskie, ich dziedzictwo kulturowe, tradycje i zwyczaje.


Każdą baśń poprzedzają zajęcia przybliżające kraj, z którego pochodzi baśń. Stosujemy metodę WebQuestu, pozwalającą efektywnie i w sposób ukierunkowany pozyskiwać informacje z Internetu. Korzystając z możliwości, jakie daje technologia informacyjna, odbywamy wirtualną podróż po Europie z baśnią w plecaku.

Prezentacja projektu


Cele:
• popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci - rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych,
• poznanie baśni i legend różnych krajów i narodów,
• zapoznanie uczniów z wybranymi krajami, życiem codziennym oraz tradycjami i zwyczajami,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 Działania
W projekcie biorą udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu i grupa uczniów Ecole Primaire Publique z Salut-Les-Rethel we Francji.


Podczas realizacji projektu polska grupa 20 uczniów (podobnie pracowała grupa francuska), przez 5 miesięcy, od grudnia do kwietnia, słuchała, oglądała i czytała wybrane baśnie: francuską – „Kot w butach”, polską – „Smok Wawelski” i niemiecką – „Jaś i Małgosia”. Każdy miesiąc poświęcony był jednej baśni i krajowi, z której pochodziła. Przeprowadzone zostały warsztaty o tematyce literackiej, geograficznej i historycznej, przybliżające wybrane państwa europejskie. Uczniowie obu krajów wzięli udział w konkursach: na logo oraz maskotkę projektu, wykonali prace plastyczne, rozwiązywali quizy, krzyżówki i zagadki. Stworzyli prezentacje PowerPoint, ukazujące poznane kraje i dokumentujące wszystkie działania.

Strony projektu:

Strona główna projektu
Blog wspólnej baśni

Baśń w formie książki elektronicznej

Blog „Podróż po Europie”

Blog o Francji
i o Bolesławcu

Blog o Francji
, blog o Francji
Komiks "Kot w butach"

Quiz on-line o Francji

Quiz znajomości baśni Braci Grimm

Quiz on-line o Niemczech

Quiz on-line o Polsce

Nasze prezentacjeOpracowane materiały zostały umieszczone na stronie projektu. Wykorzystując metodę WebQuestu, tworzone są opracowania w formie komiksu, z maskotką w roli przewodnika: folder o Bolesławcu (w programie Publischer); prezentacja PowerPoint o 5 miejscach o Polsce, które powinni poznać francuscy goście; blog o najciekawszych miejscach we Francji; mapa mentalna najciekawszych miejsc Niemiec. Podobne materiały tworzą francuscy partnerzy.
Wymieniamy się informacjami poprzez e-maile, czat, forum.

Logo i maskotka projektu 


Rezultaty projektu:
• uczniowie rozwinęli i utrwalili zainteresowania, potrzeby i nawyki czytelnicze,
• poznali najpopularniejsze baśnie i legendy Polski, Francji i Niemiec,
• wykonali ponad 50 prac plastycznych, ilustrujących poznane baśnie i prezentowanych na wystawach, w e-portfolio, stronie internetowej,
• wzięli udział w konkursach, rozwiązywali quizy i e-quizy, testy i zagadki,
• strona internetowa projektu: http://basnieeuropy.eu.interia.pl/,
• logo i maskotka projektu - najpopularniejsza bajkową postać,
• albumy fotograficzne, ukazujące działania w projekcie,
• komiks „Kot w butach” - pokaz slajdów w programie iSpring Free,
• 17 prezentacji PowerPoint, ukazujących nasze działania i ich rezultaty,
• WebQuest dla uczestników, podsumowujący bieżący etap projektu,
• karty informacyjne (dokumenty Worda), prezentujące autorów baśni,
• karty pracy dla uczniów na poszczególne miesiące,
• uczniowie pogłębili swoją wiedzę zarówno o własnej ojczyźnie, jak i o krajach partnerskich,
• poznali zwyczaje, tradycje, elementy historii, geografii i literatury,
• udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej: dzięki metodzie WebQuestu - ukierunkowanego wykorzystania Internetu, poznali programy: Publischer, PowerPoint, Word, iSpring Free, FrontPage, IrfanView, Picassa, MindMap,
• nauczyli się pisania bloga.

Projekt otrzymał polską i francuską Krajową Odznakę Jakości eTwinning, Europejską Odznakę Jakości, został finalistą międzynarodowego konkursu Global Junior Challenge 2009,  zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie "eTwinning w bibliotece szkolnej", otrzymał Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.