24.08.2010

Europejska Odznaka Jakości

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning nauczycielom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.Jeśli przynajmniej dwóch nauczycieli otrzyma Krajową Odznakę za dany projekt, wówczas otrzymają oni automatycznie Europejską Odznakę Jakości przyznawaną przez Centralne Biuro Programu eTwinning w najbliższym terminie. Ta Odznaka jest przyznawana raz w roku w październiku.

Dotychczas otrzymaliśmy Europejską Odznakę Jakości za projekty: