18.05.2011

We know each other through our folktales

W projekcie wzięły udział szkoły z Bułgarii, Niemiec, Polski, Rumunii i Turcji. Głównym założeniem projektu było ożywienie (animowanie) ludowych bajek i legend swojego kraju i podzielenie się nimi z partnerami. Wspólnym dziełem była animowana baśń pt. „Przyjaciele” napisana i wykonana przez dzieci z krajów partnerskich.


Był to nasz kolejny projekt o książkach i przyjaźni. Tym razem dzieci wróciły do świata znanych baśni i legend swojego kraju i innych państw. Spojrzały na nie z innej strony: wykorzystując możliwości technologii komputerowej (narzędzi Web.2.0) ożywiły je i w atrakcyjny sposób zapoznały z nimi partnerów. Poszerzyły wiedzę i zrozumienie różnic kulturowych między narodami europejskimi. Rozwinęły swoją miłość do książek i świadomość wartości czytania oraz kreatywność podczas tworzenia własnych opowieści.

Adresy:
Platforma TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p51177/welcome
Wspólna baśń: http://www.slideboom.com/presentations/391423/The-friends

Każda grupa wybrała kilka ludowych baśni swojego kraju i nad nimi pracowała: czytała, omawiała, animowała elementy i wątki, tworzyła prezentacje, komiksy, e-puzzle i e-książki. W dowolny sposób interpretowała treść baśni i umieszczała na blogu w formie elektronicznej prezentacji. Wszyscy udostępnili swoje opowieści innym grupom (streszczenie lub komiks w j. angielskim). Porównywaliśmy je, dzieliliśmy się wrażeniami i uczyliśmy nowych możliwości od naszych partnerów.


Nasza grupa przedstawiła partnerom legendy poszczególnych regionów Polski i zaprezentowała stroje ludowe. Opracowaliśmy i udostępniliśmy partnerom legendy: Smok Wawelski, Wars i Sawa, Lech, Czech i Rus, Warszawska Syrenka. Prześledziliśmy proces powstawania animacji, poznaliśmy programy i narzędzia do ich tworzenia.Napisaliśmy wspólną fantazyjną i wyjątkową opowieść. Polska grupa rozpoczęła opowiadanie, pozostałe kraje kolejno je kontynuowały i dowolnie animowały, tworząc „żywą” wspólną baśń pt. „Przyjaciele”. Uczniowie na nowo odkryli swoje ludowe podania, poznali baśnie i legendy innych narodów oraz podzielili się wrażeniami z realizacji projektu.


Cele projektu:
1. Utworzenie „rodziny” animowanych opowieści z różnych krajów.
2. Poznanie baśni i legend swojego kraju i porównanie ich z bajkami partnerów.
3. Napisanie wspólnego opowiadania i wykonanie wspólnej animacji.
4. Zapoznanie z procesem tworzenia animacji komputerowej.
5. Rozwijanie kreatywności uczniów oraz miłości do książek i czytania.
6. Nawiązanie kontaktów z dziećmi z innych części świata.
7. Poszerzenie wiedzy na temat kultur innych narodów.

Podczas realizacji projektu, uczniowie rozwinęli zainteresowania czytelnicze, uzdolnienia artystyczne, umiejętności informatyczne. Poszerzyli swoją wiedzę na temat krajów europejskich, poznali ich ludowe podania, kulturę i tradycje. Doskonalili znajomość języka angielskiego. Promowali swoją szkołę i miejscowość, prezentując jej atrakcje. Ćwiczyli umiejętność tworzenia animowanych prezentacji, pokazów slajdów, rysowania i edycji grafiki, udostępniania prezentacji i dokumentów online. Technologia informacyjna wykorzystywana była na każdym etapie realizacji projektu.

Wszystkie działania w projekcie były wspólnie planowane, nauczyciele kontaktowali się systematycznie. Wymienialiśmy się informacjami poprzez e-maile, forum i wspólną przestrzeń TwinSpace. Uczniowie na bieżąco zapoznawali się z pracami uczniów z innych krajów, wykorzystywali niektóre pomysły, prezentowali własne.

Wspólnie napisana baśń jest rezultatem doskonałej współpracy, współdziałania i życzliwości wszystkich uczestników projektu. Dzięki niemu poznaliśmy się nawzajem, zaprzyjaźniliśmy się i nauczyliśmy współpracy.Kreatywne wykorzystanie ICT

Uczniowie stworzyli prezentacje multimedialne na temat polskich ludowych baśni i legend, opracowali ich streszczenia i komiksy w języku angielskim. Wykonali animacje wybranych wątków i postaci. Ożywiając w ten sposób znane wszystkim opowieści sprawili, że stały się dla nich bardziej atrakcyjne.
Usprawnili umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji pozyskanych z Internetu i innych źródeł, nauczyli się komunikować za pomocą Internetu. Udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej: komputer, skaner, aparat cyfrowy.

Zredagowali i animowali polską wersję baśni. Opracowali i opublikowali elektroniczne książeczki i komiksy. Nauczyli się wykonywać animowane prezentacje, elektroniczne książki, puzzle, wykorzystywać programy i narzędzia Web 2.0 do udostępniania swoich prac bezpośrednio na stronie internetowej, czy blogu: Gickr, GoAnimate, Iussu, Picasion, SlideShare, SlideBoom, YouTube, Jigsaw Planet.
Mamy piękne i różnorodne baśnie i podania ludowe. Wszystkie są bardzo ciekawe, wyróżniają nasze kraje i świadczą o tożsamości narodowej. Przypomnienie ich i wykorzystanie do poznawania nowych możliwości technologii informacyjnej jest ciekawą alternatywą tradycyjnej edukacji czytelniczej.
Podobny projekt można przeprowadzić w każdej szkole, mogą w nim brać udział niewielkie grupy zainteresowanych uczniów lub cała szkoła. Uczniowie bardzo polubili tworzenie prezentacji i animacji komputerowych. Chętnie testują programy graficzne i często wykorzystują je w swojej pracy.
Projekt zawiera informacje opracowane przez uczniów w wersji angielskiej, jest więc jednym z ważniejszych elementów promocji szkoły, miasta i kraju.

Wyniki i korzyści
Materiały na platformie TwinSpace.
Animowane baśnie ludowe, motywy i postacie.
Twórcze przedstawienie przez dzieci swojej wizji ludowych baśni.
Interpretacja książek w wersji elektronicznej.
Wspólna animowana baśń „Przyjaciele”.
Wymiana pomysłów między uczestnikami projektu.
Prezentacje multimedialne, pokazy slajdów, galerie zdjęć, e-książki i e-komiksy.
Poprawa zrozumienia i tolerancji dla innych narodów w Europie.