18.02.2011

Animowana kartka świąteczna

Projekt zakładał przeprowadzenie konkursu na najciekawszą animowaną kartkę świąteczną. Prace mogły być wykonane w dowolnym programie graficznym. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie organizowała konkurs we własnej placówce i typowała do międzynarodowej rywalizacji pięć najciekawszych kart. Najpiękniejszą kartkę projektu wybrali wszyscy jego uczestnicy poprzez głosowanie.

Galeria prac w formie Wiki: http://animcards.wikispaces.com

W projekcie uczestniczyło 10 szkół z 9 krajów. W magicznym okresie świątecznym uczniowie zaprezentowali swoim europejskim kolegom atmosferę, obyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
W ramach przygotowań do konkursu uczniowie poznali kilka sposobów tworzenia prostych animacji komputerowych. Następnie przeprowadziliśmy w szkole konkurs na najciekawszą elektroniczną, animowaną kartkę świąteczną. Obowiązywały zasady wspólnie określone przez partnerów projektu: kartki mogły być tworzone w dowolnym programie i zapisane w dowolnym formacie, a ich wielkość nie mogła przekroczyć 2 MG. 

Ocenialiśmy pomysłowość i oryginalność, estetykę wykonania oraz poziom animacji.
Szkolna komisja konkursowa wybrała 5 najciekawszych kartek, które reprezentowały naszą szkołę w konkursie międzynarodowym.

Miejscem, na którym wszystkie szkoły zaprezentowały swoje prace konkursowe była platforma TwinSpace i specjalna galeria na Wikispace. Następnie przeprowadziliśmy wspólne głosowanie i wybraliśmy zwycięzcę konkursu.

Nauczyciele wymienili się informacjami na temat programów komputerowych umożliwiających tworzenie animacji przez uczniów. Przykładowe programy zaprezentowaliśmy sobie na TwinSpace.

Podczas realizacji projektu uczniowie zaprezentowali kolegom z innych krajów swoją szkołę i miasto, rozwinęli uzdolnienia artystyczne i umiejętności informatyczne. Poszerzyli swoją wiedzę na temat szkół i krajów europejskich, poznali ich kulturę, obyczaje i tradycje świąteczne.

Uczniowie opracowali prezentacje multimedialne, fotoreportaże, fotogalerie, nauczyli się komunikować za pomocą Internetu. Usprawnili umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji pozyskanych z Internetu i innych źródeł. Udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej: komputer, skaner, aparat cyfrowy. 

Nauczyli się tworzenia animowanych obrazków za pomocą różnych programów i narzędzi. Poznali programy: PowerPoint, Animated Gif Generator, GIFMAKE, Picasion, Make A Gif online, UnFREEz, GIMP, Animation Shop, Voki.

Przystępując do projektu, uczniowie ukończyli kursy e-learningowe, przygotowujące ich do bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wyniki:
1. Strona internetowa projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p42923/home
2. Galeria w formie Wiki: http://animcards.wikispaces.com
3. Animowane kartki świąteczne.
4. Prezentacje multimedialne.
5. Poprawa zrozumienia i tolerancji dla innych narodów w Europie.
6. Twórcze przedstawienie przez dzieci atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
7. Wymiana pomysłów między uczestnikami projektu.
8. Albumy fotograficzne, pokazy slajdów, fotoreportaże, fotogalerie.

 Nasze kartki


Daria



Ola



Monika



Weronika




Hania