04.06.2014

Program eTwinning​

Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i tworzy nowoczesną sieć współpracujących ze sobą szkół.

Dzięki programowi eTwinning uczniowie polskich placówek mogą współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom i szkołom prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TIK: internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej. Wszyscy partnerzy realizowanych wspólnie projektów korzystają z bezpiecznej platformy internetowej, za pośrednictwem której wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Program eTwinning to również wiele form doskonalenia zawodowego dla samych nauczycieli: seminaria kontaktowe, warsztaty, konferencje. Nauczyciele ze wszystkich krajów uczestniczących mogą spotykać się w wirtualnym świecie, wymieniać się pomysłami i przykładami praktyk, działać w grupach, uczyć się wspólnie podczas seminariów edukacyjnych, a także angażować się w projekty oparte na współpracy za pośrednictwem internetu.

Partnerami w projektach mogą być przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Islandii, Norwegii, Turcji, Chorwacji i Republiki Macedonii. Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Parterstwa Wschodniego, a także Tunezję.


Źródło: http://www.etwinning.pl/