19.08.2010

Bezpiecznie w wirtualnym świecie

SAFE IN THE VIRTUAL WORLD
BEZPIECZNIE W WIRTUALNYM ŚWIECIE

Okres realizacji projektu: od 05.02.2009 do 20.04.2009.
W projekcie wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej


W 2008 roku przystąpiliśmy do akcji eTwinning - międzynarodowego programu Unii Europejskiej.

Program ten jest oparty na partnerstwie szkół europejskich i polega na realizowaniu wspólnych działań za pośrednictwem technologii informacyjnych (ICT).

Razem z Zespołem Szkół nr 1 w Radomiu, opracowaliśmy projekt wspólnych działań, mających na celu popularyzację idei bezpiecznego Internetu. Zrealizowaliśmy go w partnerstwie z szkołami rumuńskimi, hiszpańskimi, holenderskimi, fińskimi, niemieckimi, francuskimi, tureckimi, portugalskimi, słowackimi, brytyjskimi, włoskimi i litewskimi (26 szkół).

Za nasze partnerstwo otrzymaliśmy Odznakę eTwinning. Nasz projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości oraz Europejską Odznakę Jakości. Został także objęty Patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

Cele projektu:
Uświadomienie uczniom zalet i niebezpieczeństw, wiązanych z funkcjonowaniem w wirtualnym świecie, poprzez aktywne zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych działań z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Opis projektu
W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci.
Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty.

Działania w ramach projektu:
1. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie internetowych warsztatów na temat netykiety.
2. Sporządzenie bilansu zalet i wad funkcjonowania w wirtualnym świecie.
3. Dowcipne zilustrowanie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
4. Pisanie na ich temat krótkich rymowanek.
5. Utworzenie ilustrowanego „Kodeksu Młodego Internauty” i umieszczenie go na stronie internetowej.

Innowacyjność projektu, kreatywne wykorzystanie ICT
Uczestnicy projektu wspólnie opracowali materiały z wykorzystaniem narzędzi ICT:
konkursy i quizy on-line, elektroniczne prezentacje, pokazy slajdów. Powstała strona internetowa projektu (Wiki), współtworzona przez wszystkich uczestników.
Projekt umożliwia współpracę uczniów i nauczycieli ponad granicami, ułatwia wymianę materiałów edukacyjnych i informacji.

Wyniki i korzyści
• Strona internetowa projektu:  http://saferinternet.netcipia.net/
• Strona TwinSpace: http://twinspace.etwinning.net/index.cfm
• Strona projektu szkolnego
• rymowanki na temat bezpieczeństwa w sieci
• materiały online dla partnerów
• internetowe warsztaty na temat netykiety
• bilans zalet i wad Internetu
• ilustracje, plakaty, rymowanki
• ilustrowany „Kodeks Młodego Internauty”
• albumy fotograficzne, ukazujące działania w projekcie
• Prezentacje PowerPoint, ukazujące nasze działania i ich rezultaty
• uczniowie udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się narzędziami
technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Odznaka za Partnerstwo

Krajowa Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości


Rymowanki na temat bezpieczeństwa w sieci
Bilans zalet i wad Internetu

Ilustrowany „Kodeks Młodego Internauty”

Sprawdź się, rozwiązując quizy i krzyżówki, wypracowane w ramach współpracy naszej szkoły z partnerami projektu eTwinning. Możesz także pobawić się w układanie puzzli. Zapraszamy do zabawy!

Nasze quizy.

Quiz "Bezpieczny Internet"

Czy jesteś bystry serfując po Internecie?

"Bezpieczna" krzyżówka

Czatując z kimś - rozsypanka wyrazowa

Czy jesteś rozważny serfując w Internecie?


Puzzle, które utworzyliśmy z materiałów ze strony Dziecko w Sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Plakat: Zasady bezpieczeństwa w sieci

Plakat: Bądź Sieciakiem!

Plakat: Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie!

Konkursy w roku szkolnym 2008/2009

Zadania konkursowe.

Pierwszy konkurs polega na plastycznym przedstawieniu bezpiecznego komputera. Narysuj lub namaluj, jak sobie wyobrażasz bezpieczny komputer. Jak wiesz, komputer może zostać zaatakowany przez wirusy. Żeby twój komputer był bezpieczny, musi mieć obrońców: są to programy antywirusowe. Wyobraź sobie, co tylko chcesz i przedstaw w plastycznej formie.

Drugi konkurs kierujemy do uczniów, którzy potrafią stworzyć komputerową prezentację multimedialną w dowolnym programie. Należy wykonać prezentację, dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu. Od Was zależy, co umieścicie w prezentacji. Mogą to być Wasze przemyślenia, ostrzeżenia, wskazówki, czy obawy. Ma to być Wasza wizja bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.

Konkurs trzeci (najtrudniejszy), może być wyzwaniem dla grafików. Za pomocą symboli graficznych stwórzcie kodeks bezpiecznego poruszania się po Internecie. Symbole graficzne są to znaki w formie rysunku, które zastępują słowa. Wymyślone są w taki sposób, że łatwo jest zrozumieć, co oznaczają. Najbardziej znane wszystkim są symbole obowiązujące w ruchu drogowym. Dlatego chcielibyśmy, aby kodeks bezpiecznego poruszania się po Internecie został przez Was opracowany na podobnych zasadach. Praca powinna być wykonana w formie plakatu lub zestawienia znaków wraz z opisami.

Fotogaleria konkursów.