23.08.2010

Projekty

Wizytówki projektów przez nas realizowanych. Każdy z nich posiada własną stronę internetową lub miejsce na platformie eTwinning, gdzie umieszczone są prace nasze i naszych partnerów.


Dolny Śląsk słynie z dużej ilości zamków, warowni, rezydencji i pałaców, które powstawały tu od średniowiecza. Większość z nich kryje tajemnice, opowieści o duchach i ukrytych skarbach. Zaproponowaliśmy kilku naszym partnerom przeniesienie się do magicznej krainy skarbów, tajemnic, rycerzy, rozbójników i burzliwych miłości.PODRÓŻE KSZTAŁCĄ - 28.06.2011

Tytuł projektu Podróże kształcą zawiera jego podstawowy cel: podróżując po Europie poznajemy i pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze, a zgromadzone materiały wykorzystujemy do nauki i wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego użytkowania narzędzi Web 2.0 w edukacji. 
Strona projektuW projekcie wzięły udział szkoły z Bułgarii, Niemiec, Polski, Rumunii i Turcji. Głównym założeniem projektu było ożywienie (animowanie) ludowych bajek i legend swojego kraju i podzielenie się nimi z partnerami. Wspólnym dziełem była animowana baśń pt. „Przyjaciele” napisana i wykonana przez dzieci z krajów partnerskich.
Strona projektu Projekt zakładał przeprowadzenie konkursu na najciekawszą animowaną kartkę świąteczną. Prace mogły być wykonane w dowolnym programie graficznym. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie organizowała konkurs we własnej placówce i typowała do międzynarodowej rywalizacji pięć najciekawszych kart. Najpiękniejszą kartkę projektu wybrali wszyscy jego uczestnicy poprzez głosowanie.  
Strona projektu
Rok szkolny 2010/2011 upłynął nam pod znakiem misia. Sympatyczne pluszowe zabawki towarzyszyły nam wszędzie: w szkole, w klasie, w bibliotece. Był z nami podczas lekcji, zabawy, w podróży, a nawet podczas koncertów. W projekcie o misiach i niedźwiedziach z całego świata wzięły udział szkoły i przedszkola z 10 krajów: Bułgarii, Czech, Francji, Islandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, USA. Dzięki wspólnej pracy i zabawy poznaliśmy najpopularniejsze książki o misiach w naszych krajach, najbardziej znane misie na świecie, prawdziwe niedźwiedzie żyjące na różnych kontynentach
5 maja 2010 obchodziliśmy jubileusz 5-lecia programu eTwinning. Z okazji jubileuszu, urodzin wręczamy sobie kwiaty. Nasz projekt był właśnie o kwiatach. Uczestnicy projektu wykonywali  różne prace związane z kwiatami. Jedni rysowali, inni fotografowali, tworzyli kwiaty z papieru lub za pomocą programów komputerowych.
Istotą tego projektu było pokazanie tradycji i obyczajów szkolnych, narodowych i regionalnych, pielęgnowanych przez szkoły, zaprezentowanych za pośrednictwem nowoczesnych metod komunikacji.Projekt o książkach i przyjaźni. Wzięły w nim udział dzieci w wieku 6-12 lat z 8 europejskich krajów oraz gościnnie uczestniczyli uczniowie z amerykańskiej szkoły w Maine (USA). W wyniku realizacji projektu utworzyliśmy „rodzinę” współczesnych książek dla dzieci z różnych krajów i razem napisaliśmy swoją opowieść.Skończyła się długa i ciężka zima. Do okien puka długo oczekiwana wiosna. Dzieci postrzegają wiosnę każde na swój sposób. Spróbowaliśmy zaprezentować to w naszym projekcie


E-GAZETKA SZKOLNA – 23.03.2009

Stworzyliśmy czasopismo internetowe na platformie TwinSpace – e-Gazetkę Szkolną – stronę internetową, na której zamieściliśmy artykuły, zdjęcia, fotoreportaże, wywiady i prezentacje multimedialne.


KARTKI Z EUROPY – 20.02.2009

W projekcie wzięło udział 50 szkół z 15 europejskich krajów. Każda szkoła wysłała widokówki, przedstawiające swoje miasto do wszystkich partnerów. Otrzymane kartki umieściliśmy w na mapie Europy i na blogu, opatrzyliśmy krótką charakterystyką miejscowości, z której pochodziła.Wspólne działania, mające na celu popularyzację idei bezpiecznego Internetu.Udział w "Dniu Bezpiecznego Internetu 2009”.

MOJA MAŁA OJCZYZNA – 4.02.2009

Celem projektu było poznanie małych ojczyzn w różnych częściach Europy - wymiana informacji o krajach, miejscowościach, szkołach, promocja tradycji i kultury swoich narodówZ BAŚNIĄ W PLECAKU – 22.11.2008

Uczniowie poznali europejskich baśnie i kraje ich pochodzenia. Korzystając z możliwości, jakie daje technologia informacyjna, odbywamy wirtualną podróż po Europie z baśnią w plecaku.