05.06.2014

Czym jest projekt eTwinning?

Co najmniej dwie szkoły z przynajmniej dwóch różnych krajów europejskich tworzą wspólny projekt i wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do jego realizacji.

Kto może wziąć udział? 
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły. 
 •  Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).
Najważniejsze cechy:
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm. 
 • Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską. 
 • Temat projektu związany z podstawą programową, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.
Dlaczego warto? 
 • eTwinning jest dla wszystkich! 
 • Minimum wymagań: komputer, Internet i dobre chęci. 
 • Bez formalności i skomplikowanych procedur. 
 • Bez wkładu finansowego - bezpłatne narzędzia internetowe.
Zalety programu 
 • Jeden nauczyciel – wiele projektów; zespoły nauczycieli, np. nauczyciel przedmiotu, języka obcego, informatyk. 
 • Jedna szkoła – wiele projektów. Rejestracja placówki nie zobowiązuje do realizacji projektów. 
 • Bezpieczny Internet, indywidualizacja nauczania. 
 • Lekcje, dom, zajęcia pozalekcyjne, godziny karciane.
Źródło: http://www.etwinning.pl